Security Tokenid

Mida kujutavad endast Security Tokenid?

STO (Security Token Offering) on pakkumine digitaliseeritud väärtpaberite müügiks. See on IPO (Initial Public Offering) digitaalne edasiarendus. Samal ajal pretendeerivad paljud STO-projektid ka traditsiooniliselt riski- ja erakapitali investeerimisfondide rollile.
Mitmes jurisdiktsioonis on väärtpaberitokumendid lisatud lubatud finantsinstrumentide loetellu. Astra International viib läbi STO-projekte Euroopa Liidu territooriumil ning pakub STO-projektidele kõigis etappides organisatsioonilist, õiguslikku ja tehnoloogilist tuge:
 • Ettevõtte finantsanalüüs, jurisdiktsiooni valimine
 • STO-projekti optimaalsete tingimuste väljatöötamine, strateegia ja projekti rakendusplaani väljatöötamine, meeskonna moodustamine
 • Ettevõtte registreerimisteenused ELis, pangakontode avamine
 • Projekti investeerimisvalmidust kajastavate dokumentide, digitaalsete ja materiaalsete elementide koostamine
 • Projekti elluviimiseks vajalike lepingute ja dokumentide kogumi ettevalmistamine ja allkirjastamine
 • Reguleeriva asutuse jaoks vajalike dokumentide ettevalmistamine (memorandum, prospekt, aruandlus jne)
 • Ettevõtte aktsiate emiteerimiseks vajalike dokumentide ja lepingute ettevalmistamine, aktsiate emiteerimise teostamine
 • STO registreerimiseks vajalike dokumentide ettevalmistamine ja esitamine finantsreguleerijale
 • Hoiuteenus vastavalt lepingule partnerpangaga
 • Väärtpaberite emiteerimine vastavalt tehnilisele vastavusele Memorandumiga
 • Väärtpaberitähiste noteerimine kauplemisplatvormil
 • Väärtpaberite müük ja nõustamisteenused turunduse ja müügiedenduse valdkonnas
 • Pangateenused ja finantsvoogude haldamine projekti jaoks

Terviklik lahendus

Alates 2018. aastast on Astra International arendanud plokiahela ökosüsteemi, mille eesmärk on pakkuda terviklikku integreeritud lahendust väärtpaberitähiste pakkumise (STO) korraldamiseks, tehnoloogiliseks ja õiguslikuks toeks ning teostamiseks.
Astra^ STO lahendus võimaldab meie klientidel kaasata kuni 60 miljoni euro ulatuses vahendeid täielikus vastavuses Euroopa Liidu õigusnormidega.

© 2018- Astra International OÜ. All rights Reserved.

Reg.No. 14559573: Peterburi tee 46, Tallinn 11415, Estonia
License FFA000286: Operating as a financial institution
Crypto License: Providing a virtual currency service. This license will be update soon